Raport bieżący 139 – WANCI za 18.07.2022 - AgioFunds