Raport bieżący 139 - WANCI za 17 06 2019 r. - AgioFunds