Raport bieżący 139 – WANCI za 10 07 2020 r. - AgioFunds