Raport bieżący 139 – WANCI za 01.07.2022 - AgioFunds