Raport bieżący 138 – WANCI za 27.10.2021 - AgioFunds