Raport bieżący 138 – WANCI za 14 07 2021 r. - AgioFunds