Raport bieżący 138 - WANCI za 14 06 2019 r. - AgioFunds