Raport bieżący 138 – WANCI za 05 07 2021 r. - AgioFunds