Raport bieżący 137 – WANCI za 15 07 2021 r. - AgioFunds