Raport bieżący 137 - WANCI za 13 06 2019 r. - AgioFunds