Raport bieżący 137 – WANCI za 09 07 2020 r. - AgioFunds