Raport bieżący 137 – WANCI za 02 07 2021 r. - AgioFunds