Raport bieżący 136 – WANCI za 19 06 2020 r. - AgioFunds