Raport bieżący 136 – WANCI za 13.07.2022 - AgioFunds