Raport bieżący 136 - WANCI za 12 06 2019 r. - AgioFunds