Raport bieżący 136 – WANCI za 11.07.2022 - AgioFunds