Raport bieżący 135 – WANCI za 22.10.2021 - AgioFunds