Raport bieżący 135 - WANCI za 11 06 2019 r. - AgioFunds