Raport bieżący 135 – WANCI za 05.07.2022 - AgioFunds