Raport bieżący 134 – zatwierdzenie prospektu Beta ETF WIG20lev PFIZ - AgioFunds