Raport bieżący 134 – WANCI za 24.06.2022 - AgioFunds