Raport bieżący 134 - WANCI za 10 06 2019 r. - AgioFunds