Raport bieżący 134 – WANCI za 01 07 2020 r. - AgioFunds