Raport bieżący 133 – zatwierdzenie prospektu Beta ETF WIG20short PFIZ - AgioFunds