Raport bieżący 133 – WANCI za 23.06.2022 - AgioFunds