Raport bieżący 133 – WANCI za 08.07.2022 - AgioFunds