Raport bieżący 133 - WANCI za 07 06 2019 r. - AgioFunds