Raport bieżący 132 - zatwierdzenie prospektu - AgioFunds