Raport bieżący 132 – załącznik: powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - AgioFunds