Raport bieżący 132 – WANCI za 29 06 2020 r. - AgioFunds