Raport bieżący 132 – WANCI za 22.06.2022 - AgioFunds