Raport bieżący 132 – WANCI za 15 06 2020 r. - AgioFunds