Raport bieżący 132 - WANCI za 06 06 2019 r. - AgioFunds