Raport bieżący 131 - WANCI za 5 06 2019 r. - AgioFunds