Raport bieżący 131 – WANCI za 27 12 2019 r. - AgioFunds