Raport bieżący 131 – WANCI za 26 06 2020 r. - AgioFunds