Raport bieżący 131 – WANCI za 24 06 2021 r. - AgioFunds