Raport bieżący 131 – WANCI za 21.06.2022 - AgioFunds