Raport bieżący 131– WANCI za 07 07 2021 r. - AgioFunds