Raport bieżący 131 – WANCI za 05.07.2022 - AgioFunds