Raport bieżący 131 – WANCI za 03 07 2020 r. - AgioFunds