Raport bieżący 131 – publikacja prospektu emisyjnego CI serii B - AgioFunds