Raport bieżący 130 WANCI za 09.08.2021 - AgioFunds