Raport bieżący 130 - WANCI za 04 06 2019 r. - AgioFunds