Raport bieżący 130 – WANCI za 02 07 2020 r. - AgioFunds