Raport bieżący 13 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds