Raport bieżący 13 – WANCI za 21 01 2021 r. - AgioFunds