Raport bieżący 13 - WANCI za 16 01 2019 r. - AgioFunds