Raport bieżący 13 - WANCI za 05 12 2018 r. - AgioFunds