Raport bieżący 13 – WANCI za 03 02 2020 r. - AgioFunds